Rondering

Forebyggelse af kriminalitet er altid den bedste løsning

Det kan på en effektiv måde klares med ronde-ringer hos dit firma.

Ronderinger har ikke kun noget med tyve og indbrud at gøre, der er en masse andre ting, der spiller ind. For eksempel fredag eftermiddag når alle medarbejderne har fri. Hvem lukker alle vinduer, slukker lys og diverse maskiner, og sørger for at alarmen er koblet korrekt op? Det gør vi.

Vi sørger for, at alt fra kaffemaskiner til industrimaskiner er slukket og lukket. Vi kan i de fleste tilfælde spare dig for mange penge i lys og varme. Med et eller flere tilsyn pr. nat sørger vi for, at alle døre og vinduer er lukket og låst. Desuden mindskes brandfaren også ved flere tilsyn pr. nat.

Hvordan ved vi I har været her?

Rundt på firmaet opsætter vi små chips, der aflæses med en pen, som vægteren har på sig. Firmaet kan altid ringe eller få tilsendt en komplet opgørelse over, hvornår, hvor og hvad vægteren har tjekket på sin rondering. Har der været noget galt, ringer vi selvfølgelig og informerer om det + at firmaet vil få en detaljeret vægterrapport.

Vi har ikke alarm, hvad hvis der er indbrud?

Så sørger vi for at afdække eventuelle ødelagte vinduer og døre. Samt tilkalde politi og kontaktperson.

Mindsker ronderinger indbrud?

Ja meget! Langt de fleste tyve som bliver taget på fersk gerning er på runderingerne. Desuden bliver der også synlig skiltning udvendig på dit firma.

Gælder det også for private?

Ja! For eksempel sommerferien er en hård tid med hensyn til indbrud, og mange kommer hjem til et ødelagt hjem. Det forhindrer vi.

Hvad koster det?

Det er lidt forskelligt. Du betaler kun for den tid, vi bruger på virksom-heden. Skriv eller ring for et uforpligtende tilbud på netop din virksomhed.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os